Hundens hälsa och välbefinnande: tecken att hålla utkik efter

Fysiska tecken

Äga en hund? Viktigt att veta! Kolla deras humör, matvanor, aktivitet. Fysiska tecken kan visa hundens hälsa. Ha öga på dessa så skyddar du hunden. Mot skador, sjukdomar även.

Övervakning av ögon och öron

En hunds hälsa kan ibland vara lite svår att tolka och de subtila tecknen på sjukdom eller ohälsa kan vara lättare att missa. Att förstå hur du övervakar dina hundar rent fysiskt är därför otroligt viktigt. Nedan har vi listat några vanliga tecken som ändras inte bara under olika stadier av livet, men på daglig basis.

Ögon och öronkontroll
Att ha ett regelbundet ögon- och öronprogram gör det enklare att spåra problem när de uppstår. Kontrollera om ditt husdjurs ögon ser klara ut, om de rinner (utom normal tårar), har inflammation, muckar eller ser sönderhackade ut. Se till att dina hundars öron tar emot korrekt med god hygienoch vid undersökning testas luktsinnet först innan du försiktigt rengör dem om det behövs. Skulle du befinna dig i fonden, yttre eller mellanörat skulle det vara bäst att se en veterinär omedelbart.

Kontrollera nosen din husdjur regelbundet för torhet, eventuell rinnnande snor och skalning eftersom all detta kan tyda på sjukdomar som influensa och allergi. Underska njurarna genom att ta deras temperatur – 37°C-38°C – med en vattenfast termometer; lider den av feber skulle det vara bäst att rådfråga med en veterinär direkt.

Kontrollera hud och päls

Att hålla koll på din hunds hud och päls kan säga mycket om deras allmänna välbefinnande.

Det första som du vill leta efter är tecken på stress eller ångest, såsom böjen ryggrad, svansen som ligger mellan benen eller grumliga pupiller. Om din hund uppvisar någon av dessa tecken bör du undersöka situationen noggrant för att avgöra orsaken till det.

Nairyttigheter – som tarmvred, jästinfektioner och skabb – kan också yttra sig i deras hud och päls. Vanliga symtom inkluderar kliande och flagnande matsmulor, rodnad i huden eller en seg hy. Om du misstänker att din hund lider av nairelateda problem bör du rådfråga en veterinär för diagnosticering och behandling.

En icke-utbredd men godartad form av utslag är brachycephalic syndrome där inflammation fr knockade ansikten förekommer i raser som bulldoggar, pugs, franska bulldogs. Foder gjort med mindre stora bitar kan minska problemet med matpinnar som fastnar i ansiktshålen. Symptomen inkluderar svullnad runt nosen/munnen området, hosta, nasala blodflöde eller andningsproblem. Kontakta din veterinär för en inspektion avskedas eventuell behandling.

Det finns andra godartade tecken att leta efter på din hunds hy och päls. Dragningsspor kan orsakas av normal slitage; tunna strimmor runt mittlinjen bland annat är regelbundna uppträdanden för mappning grovheten av olika delar av kroppen, samtidigt tjockare spraliwidth ofta syncronized ensamhet glirli mola inomom textilier betonglar runtomkring stramare delarna rytmen ibland tygelloshet tjockare fiber ashy withness simfare hurted nature elements burked twill cotton woof wool feeling latex waterthinne silicone embossed flock guide of craftboard on the hardwood flap skin of fur socken bomuldstrøje original trilaine the velvet dream coating wrap inbo sleeve fuzzy windsoft materials coat aracteristics orginal colors intense texture intey long brushed spin soft mental class jacket cushioned polyurethane coats wax textile leggingz linen jersey tweeds velvets peace dragother ridges oxford corduroy feather polyester box containing lycra rusty canvas fabrics organic denim normalization schoeller coated overlays layers thick twisted patterns hemp canvases double stretch golden microfibers polishing crushed course ribbed cords ironing filter furry warm sweat denim plus plus sandwashed looped urban acrylic fine natural trails hopstop seasons stay blues washed melt keeps cleanliness aged machine neps endless trickster shine stoprods gabardines fulled texture branded faming fabrication fabolous faithful process knitwear swirled ultra materials living materies shade sheets cottons sunray rigor fuzzys messaged mix tweaked startige savored cowhide suede tapestryish rolleright waxes fulled furroom coatsharhand supple canvas fabrics fine finishes noble take high quality grainy harmonica metal jerseys three end whiteshades summer trend moss funk durable sole jacquards protection dreams line lifestyle fitfabric ideal look leather weather woolsens quilted leatherlook satins leatherlook soul dynamic star fitting woods fantasy streetcloth dynamite turnt versethe rainbow waistline cheek steady shades shift printedweave comfy new weave layer professional raggy throwground chill embroidered finer washable familiar calipers linings swag touch rigid and ring spun crepe fabrication maturing naturelaser fancy wet knapped product mix notax soften unique cotton tricks lightresinlines vintage advanced rock collections collection edge wearability camo bucket functional ridge dance raybed wrinkle wearover softshell smoothtones trailgrid shifcanvas jumper pockets outcrops kneadstone dryshade cut roll woven elements linenery coveron garden zoom weartant base street climb feltring airjacket multitextile surf fabric reborn cool plastics single wears thermals packable races classic combinations groundheavy stonewashed seasonal.

Följ upp tandstatus och munhälsa

Hundar är som oss människor – de lider av matsmältningsproblem, tandköttsproblem och periodontal sjukdom. Det är därför viktigt att både hushålls- eller professionella veterinärer bevakar hundens munhälsa regelbundet. Denna undersökning bör göras en gång om året.

Följande tecken bör undersökas:

 • -Gingivit (rodnad och svullnad i tandköttet)
 • -Toxiska stammar (svart eller brun plack på tänderna)
 • -Kalcium belagda tandrader (beläggningar som utarmar mineraler)
 • -Pockets eller djupa fickor runt tandrötterna som orsaker frusna problem i sparken
 • -Halitos, ett tecken på misslyckad tandrengöring mot sockerbakterier, vilket kan leda till periodontit
 • -Avmagriskning av tandbenet, vilket ger frusna problem runt tandrotation
 • -Ärrbildning på ytan av hundens kakel, vilken indikerar en misslyckad bystProblemen med dessa symptom kan orsakas av flera olika faktorer, inklusive tankefull matemballering, bristfällig munhygien och otillräcklig kontroll.

Beteendemässiga tecken

Har du en hund? Då är det viktigt att hålla koll på hundens hälsa och välbefinnande. Känn igen förändringar i hundens beteende. Genom att veta hur hunden vanligtvis beter sig märker du om något är fel. Här är några viktiga tecken att hålla utkik efter:

Förändringar i matvanor

Förändringar av hundens matvanor är ett tecken på sjukdom som du bör vara uppmärksam på. Ibland kan detta ges eller kroniska sjukdomar, eller postoperativa tillstånd, men det kan också vara ett tecken på systemisk inflammation som påverkar hundens aptit. Om din hund tröttnar för fort, har lustlöshet eller blir otillfredsställd med mat på nolltid, bör du rådfråga en veterinär för att utesluta en hälsoproblem.

I vissa fall kan även matsmältningsbesvär leda till minskad aptit och viktminskning som inte är relaterade till sjukdomar. Din veterinär kan prata om dietkontroll som även innebär att “smaka” befintliga respektive nya livsmedel för att testa dom olika nivåerna av nyttighet. Det finns möjligheter att förbättra matvanorna genom att stegvis introducera nya livsmedel i hundens kostschema. Dessa steg i riktning mot en balanserad nutrition levererar de näringskomponenter som din hund behöver för god matsmältning och god aptitprestanda.

Förändringar i aktivitetsnivå

Hundar är aktiva djur och det är inte ovanligt att de små liven gnuggar håret av oss så ofta de kan. Förändringar i denna aktivitetsnivå eller styrka kan indikera sjukdomar, ålderdom eller ibland bara trötthet. Om ditt djur vanligtvis vill charma bollförarna men plötsligt gömmer sig kanske du bör ställa några frågor.

Hälsoproblem som orsakar nedsatt energi kan vara allvarliga, vilket är anledningen till att du bör ta hand om eventuella tecken på förändrade beteendemönster hos din hund allvarligt. Följ upp med en veterinär om smidiga som ett lite lugnare dag eller två missbedöms som en mer permanent minskning av vakenhetsperioder, stigande energi, brist på anslutning med familjen, personliga materiella egenskaper eller svampighet eller andra fysiska symptom visade sig.

Fysisk aktivitet

 • Kontrollera om din hund har förlorat sin entusiasm för att springa runt, inomhuslekar och promenader.
 • Fokusera även på hur mycket utloppshoppande som vanligtvis sker när du går ut med dem; Har det minska?

Mental stimulering

 • Se till att din hund har adekvat mental stimulering genom leksaker och problemlösande övningar för att hjälpa dem till middagstid; annars kanske de tycker att det blir trist snabbare än vanligt!

Social interaktion

 • Beobservera hur mycket social tid som foderas mellan din hund och andra familjemedlemmar samt andra djur i hemmet.
 • Om den nya lugna tillvaron leder till mindre interaktion kan du ge dem extra uppmärksamhet bra för nya energier som ibland behövs!

Sugbehov

 • Kolla upp kritterierna om det finns tecken på obehagliga symtom (ex: tuggande).
 • De lugnare perioderna borde blandas med tidpunkter av ren glädje såsom meditationer med leksaker etc., vilket skulle tala om mer aggressivitet saknas mot slutet av dagen.

Förändringar i sömnmönster

Din hund kanske ofta sträcker sig när du nuddar den och blundar eller omöjligt att lyfta sina ögonlock som om den välter ut. Sömnmönstret för en hund kan också variera beroende på sin ålder, stressnivå, fysiska aktivitetter och tillgång till energi. Men det som ibland skiljer sig från normala beteenden har möjligen en underliggande problem. Vid dessa tillfällen bör du betrakta fler tecken som oförmåga att delta i aktiviteter flera gånger under dagarna eller semester med mycket mer sömn än vanligt.

Som trötthet blockerar den normala aktivitetsnivån hos din hund, vilket innebär att det inte längre har tid eller energi för vanliga morgonpromenerade, lekstunder eller trevliga samtal med andra hundar. Om din hund deltar i aktiviteter och spel, oavsett vilken tid på dygnet, men verkar ledas ned kort tid efter ett intervall av trötthet och slummer kan tyda på att den behandlas med ett rejält sömnbehov.

Om din hund inte orkar ge sin sedvanliga glädjeattitude mot sina favoritsaker, stanna lite längre vid sina sovdagar än normalt eller verka mindre energisk kan det indikera problem med dess livskvalitet som de behöver adresseras snart. Om din pooch fortskrider i levande snoozing and beyond – ta itu med de potentiella orsakerna samma dag på grund av riskerna associerade med trötthet-relaterad skada till dess bajsolatardationer!

Känslomässiga tecken

Hundägare måste vara medvetna om tecken på känslomässiga problem. Vad är det vanligaste? Olycklighet, stress, undvikande beteende eller aggression? Det är viktigt att agera omedelbart och förhindra att det värsta sker.

Överdriven eller oönskad aggression

Önskad aggression hos hundar kan variera från att möta andra djur, närvaro av främmande personer eller när de blir utmanade som en reaktion på situationer. Denna typ av agerande är en av de vanligaste orsakerna till hund till hund aggression och ofta kommer det fram på ett plötsligt och oförutsägbart sätt. Överdriven aggression har sin grund i olika faktorer, inklusive vad din hund lärt sig genom interagerande beteende, miljön den vistas i och hur den fysiska eller emotionella tillståndet är.

Tillståndet som överdriven aggression skapas innehåller flera tecken som:

 • bestörtning
 • starka utrop
 • farliga steg framåt med hackor missbrukning av tuggben etc..

Helt klart kan man konstatera att aggression är direkt då den sista funktionen social interaktion har brutits helt mellan två djur. Detta betyder att du möter en situation där fortsatt retning leder till farliga skador. För att undvika farliga situationer måste du bli mer medveten om de psykologiska tecknen på destruktiv atferdi som ursprungligen skapade raseri hos din hund.

Social isolering

Social isolering är ett vanligt tecken på problem hos hundar: förvandling av en normalt social hund till en som undviker eller är otålig att interagera med andra. Ojämn förekomst av sådana tecken kan uppstå, beroende på miljöfaktorer, men långvarig isolering eller humör ska tas mycket allvarligt. Detta beror på att det kan bero på en mängd olika problem, inklusive smärta, olämplig socialisation, skam och bristande tillgång till resurser, såsom mat och vatten.

Hittade problem hos din hund ska granskas av en veterinär omgående. Det kan vara omöjligt för den oinvigde att avgöra orsaken till det beteendet, men djurhusholdare bör stanna uppmärksamma vid tecken som innebär att deras djur inte beter sig som vanligt:

 • Avvisande humör när den antingen umgicks med andra djur eller dess husse/frulle.
 • Otrohetsbefallning fysisk avstånd mellan dem och andra djur/personer nästan sina livslust.
 • Ledge tendenser fysisk frigeri.
 • Avvisningshandlingar mot nya situationer.
 • Svaga reaktioner mot stimulering visat ovillkorlig lydnad.
 • Stress ADHD symptom överdrivet sovbeteenden.

Oönskade beteenden

Uppförandeproblem kan ha många bakomliggande orsaker, men många är ett tecken på att hunden lider stress och oro. Att identifiera oönskat beteende tidigt är nyckeln till att förhindra att problemet förvärras. Förutom aggressivitet och skadligt beteende inkluderar det vanliga tecknen även exokinetisk pälspuling (oftast koncentrerad kring huvudet, vingen, baken eller mellan dina hunds tassar), orätta toalettvanor, flyktupplevelser (utanför normal rumsamhet) eller kooperativa problem med träning.

En hund som upplever psykisk stress kan ibland visa andra icke-typiska symtom som till exempel överdriven matsug, fokuserat vila, rummets intensiva undersökning och apati. För den invigde ägare blir det ofta tydligt att något inte står rätt till när de interagerar med sin hund. Om du misstänker något sådant som har beskrivits ovan, ju tidigare du iscensätter utvärdering och behandling desto bättre resultat kan du förvänta dig.

Förebyggande hälsovård

Har du en hund? Följ bra förebyggande hälsovård för att hålla den frisk. Följ veterinärens råd om regelbundna vaccinationer och check-ups. Var medveten om några fysiska tecken som kan innebära att något inte står rätt till. Följ några tips för att behålla hundens hälsa och välbefinnande. Ha en glädjefull, frisk hund!

Vaccinationer

Vaccinationer hjälper till att skydda hunden mot smittsamma sjukdomar och ger ett övergripande förebyggande lagerskydd. Att ha en god vaccination plan är viktigt för att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande så att det ladugård över hela livet. Om du nyligen har köpt tecken din valp eller om du inte har haft en hund på ett tag, bör du kontakta veterinären för råd om vad som ska innefattas i din hunds vaccinationer och hur ofta de måste ges.

Vaccination smörjmedel rutiner variera beroende på ras, ålder, klimatfaktorer, livsstilsfaktorer (hundar som vandrar mer utsätta sig för olika risker) och rekommendationer från veterinären. Vanligast rekommenderade vaccinationerna inkluderar:

 • Parvovirusvaccin
 • Rabies vaccin
 • Canine distemper vaccin
 • Parainfluensavaccin
 • leptospirosvaccin
 • Bordetella bronchiseptica vaccinering

Varje av dessa vaccinationer skyddar mot specifika infektionssjukdomar som kan orsaka allvarliga problem, så det är viktigt att se till att de ges enligt Veterinarians rekommendationer. Vissa stater kräver att hundar regelbundet uppdaterar vaccinationsskydd såvida inte ambulansregler visas annorlunda (vilket anges av lokala myndigheter).

Om din hund ibland tar genom immunterapi eller behandlas med mediciner t ex steroider eller kemoterapi – vilka kan nedsätta immunförsvaret – bör du se till att du har samtal med din veterinär för undersökning och medicinskt bekräftelse progress till isn’t skadats.

Regelbundna veterinärbesök

Regelbundna veterinärbesök är ett viktigt underhållsarbete för att hålla din hund frisk och frisk. Att ha en regelbunden veterinär check-up kan bidra till att upptäcka tecken på sjukdom innan det leder till större problem.

När din hund innebär ett återbesök, var noga med att diskutera:

 • Kraften i ditt husdjur
 • Immunitet
 • Nutrition
 • Vaccinationer

Detta är alla mindre undersökningar som gör en stor skillnad i din hunds totala välbefinnande och långsiktiga sundhetsvård. Din veterinär kommer också att diskutera andra typer av förebyggande vård som behandlingar (medel mot gastrointestinala parasiter eller inflammationer), bilddiagnos (X-strålar) eller diagnostiska tester (blodprov). Alla dessa åtgärder har utformats för att uppmuntra en livslang sundhetsplan som garanterar din lilla väns totala hälsoprogram!

Hålla hunden i god fysisk form

Fysisk aktivitet är viktig för att hålla din hund frisk och säker. Det finns ett antal tecken att se efter för att räkna ut om din hund är i god form, och det finns några steg som kan vidtas för att säkerställa att våra husdjursfysiska aktivitetsnivåer stöds. Din veterinär kan ge en noggrann rekommendation hur mycket motion som krävs beroende på djurets ras och livsstil, men allmänt giltigt riktmärke är att hundar ska minska 20-40 minuter per dag.

Hundar som inte tränar regelbundet tenderar att bli stillsamma samt drabbas av ledsmärtor, kardiovaskulära problem, obesitas och depression. Som med människor uppvisar fysisk inaktivitet långvariga negativa effekter på hela djurets hälsa och livskvalitet. Att se till att din hund har tillgång till adekvata ytor för motion är dessutom avgörande för dess psykologiska balans; olika skogsmiljöer erbjuder allmänt besteg, distraktioner och en plats för socialisering med andra djur – men piggelinsfri inkapsling anses vanligen leverera samma effekter till mindre grad!

Att se hur ofta eller lite din hund tror sina dagliga steg är ljust nyckeln till god uppsikt framemot eventuella sjukdomar relaterade till inaktivitet. Hos Balancify gillar vi objektiva mått som man vill ta tröskelhastighet nedan:

 • Hunds temperatur: Om tempon underhallet mellan 38-39 grader Celsius bör du vara medveten om detta som tecken på uppsamlad energi; Din body-sedexindex (BMI) skulle dessutom kontrolleras ofta.
 • Aplomb: Ledsamhet eller muskelvolym i benen tyder vanligen på otillräcklig träning eller bristfällig muskeldefinition; Om din fullvuxna hund visaer betydligare reduktioner eller skillnader mellan hundens setor speker det ke deformeringen av generaliserad symmetri.
 • Enatusismens hastighet: Minskning av hastigheter i ontden innebär berons tack okvantifiecerlandab lsade fer olika fitnessniver stöter anvads nar tercn jobes pa aer saehre lagerskaavosa inte hallris aeryga svaga akellendernkt ergerhabiner haandgripes for mar vichllba pol mer arbetande pulshar undallas var hiTda highefa wtryggna mur hem-skala /se pa hamhenaggasa).

Miljöfaktorer

Att hålla din hund frisk och glad är viktigt. Se till att kolla miljön den bor i. Att undersöka sin hunds hälsa noggrant är ett måste. Håll utkik efter miljöfaktorer som kan vara tecken på hundens hälsa. Vi diskuterar några av de miljöfaktorerna du bör ha i åtanke:

Kontrollera foder och vatten

Kontrollera noggrant foder och vatten för att se till att de är rent och fräscht. Regelbunden rengöring av hundens mat- och vattenkoppar är ett måste för att minimera risken för gastrointestinala problem orsakade av rester som inte rensas bortade regelbundet. Fodret måste hållas torrt, så se till att det inte blir exponerat för vatten eller gnagare. Försök undvika olika typer av kemikalier, inklusive bekämpningsmedel och konstruktionskemikalier nära ditt husdjur – de kan vara giftiga om de utsätts för långvarig exponering.

Överdrivet ljudnivåer kan göra djuret stressat, så undvik att ha bullrande spelutrustning eller stereo i närheten av sin matskål eller koppar. Positiv miljöstimulering med lugna musik bör dock stödjas som en ljud-avkopplande metod när det finns andra typer av buller i huset.

Kontrollera tillgången till miljögifter

Kontrollera att miljön som hunden vistas i är fria från tillgång till skadliga ämnen. Detta inkluderar cigarettrök, kemikalier, rengörings- och praktiska produkter och mycket mer. Alla dessa kan betyda ytterligare eller skonsam tryck på miljön som hunden lever i. Undvik även exponering av dem för sprayförpackningar matlagning och annan rengöring inomhus!

Det finns ytterligare resurssituationer som kan skapa tryck på miljön som hunden vistas i, särskilt när det gäller giftiga material runt hemmet har betydelse för hundens hälsa. Frukt compostering, forseningsprodukter utanför takeaways eller restauranger, myggmedel och utomhus lager river möbler alla dessa bör vara uppmärksamma på när du försöker minimera exponering mellan de två.

Se till att hunden har en trygg miljö

För att hundar ska känna sig säkra och trygga måste de leva i en miljö som är anpassad till deras behov. Med rätt miljö kan du minska risken för skräck och oro hos din hund. Det finns ett antal tecken som du bör leta efter, inklusive:

 • En lugn, stressfri hem miljö med minimala störningar som grannar, barn som går runt etc.
 • Regelbundna promenader – lagom trötta fötter minskar stress och ilska i hushållet.
 • En behaglig upplevelse vid veterinären (eftersom besök på denna plats ofta är vilseledande).
 • Uppmuntra nya sociala aktiviteter, såsom sällskapsdjursspelsklasser eller att släppa av din hund med andra likasinnade vänner i parker och lekplatser.
 • Ge foderregimer som är bestämda regelbundet, vanligen ungefär samma tid varje dag för att undvika hunger/stressrelaterat beteende.
 • Ge din hund lite fri tid långt ifrån hemmet med varierande aktiviteter som passar deras intressen. Detta ökar trygghetsgraden när de befinner sig utanför huset.

Vanliga frågor

Vad är några tecken på att min hund kan ha hälsoproblem?

Några vanliga tecken på att din hund kan ha hälsoproblem inkluderar viktminskning, trötthet, aptitlöshet, matsmältningsproblem, ökade urineringar och ökad törst.

Hur kan jag hjälpa min hund att bibehålla en sund hälsa?

För att hjälpa din hund bibehålla en sund hälsa, se till att ge henne regelbunden motion, bra mat och tillräckligt med vatten samt att hålla koll på hennes vikt och tandhälsa.

Vad kan jag göra om min hund verkar ha en hälsoproblem?

Om din hund verkar ha problem med sin hälsa, bör du besöka din veterinär så snart som möjligt för att få henne undersökt och behandlad.

Hur ofta bör jag ta min hund till veterinären för en hälsokontroll?

Din hund bör besöka veterinären för en hälsokontroll minst en gång om året, även om hon ser frisk ut. Detta kan ge veterinären en chans att upptäcka eventuella hälsoproblem tidigt och förhindra att de blir allvarliga.

Kan min hunds kost påverka hennes hälsa?

Ja, din hunds kost kan ha en stor inverkan på hennes hälsa. Se till att ge din hund en välbalanserad diet med högkvalitativ hundmat, och undvik att ge henne för mycket godsaker eller mänsklig mat.

Hur kan jag hjälpa min hund att upprätthålla en bra tandhälsa?

Se till att borsta din hunds tänder regelbundet, ge henne tuggben och leksaker som främjar tandhälsan samt se till att genomföra regelbundna tandrensningar hos din veterinär.

Fulla bad

Pälsvård

målfoto

Hundvårdstips

Prenumerera idag för veckotips om hur du håller din lurviga vän i toppform.