Tips för att hjälpa hunden anpassa sig till ett nytt hem

Tips fr att hjlpa hunden anpassa sig till ett nytt hem

Förberedelse

Ta med en ny hund? Det är ett välkommet tillfälle för djurälskare. Med rätt förberedelser kan du hjälpa den att anpassa sig och förstå hundens behov så den kan må bra, trivas och bli en del av familjen. Några tips som kan hjälpa:

 1. Ge rutiner.
 2. Ge kärlek och uppmärksamhet.
 3. Stimulera hunden.
 4. Skapa trygghet.
 5. Se till att hunden får motion.

Ta reda på så mycket som möjligt om hundens bakgrund.

En viktig del av processen att föra in en hund i ett nytt hem är att ta reda på så mycket som möjligt om dess bakgrund. Att förstå hundens historia kan hjälpa dig och din familj att välja rätt strategi för inlärning och vanor. Det kan också brygga över eventuella negativa beteenden som den har lärt sig tidigare. Ta reda på när hunden var i valpstadiet, om det har varit utsatt för prematur socialisering eller om det är vana vid barn, andra husdjur eller människor i allmänhet.

Dessutom bör du prata med den gamla ägaren om koppelträning, matvanor och toaletträning för att bli informerad. Försök att titta på koppelträning-dvd:er eller skaffa detaljerad litteratur från veterinärer för fortsatta träningstips – tipset är att aldrig gå fel!

Se till att du har tillräckligt med tid att förbereda ditt hem.

Förberedelse är nyckeln till att få din nya hund att anpassa sig till sitt nya hem och omge lättare. Förberedelser bör göras både innan hunden infinna sig och när den väl har kommit. Det finns vissa försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att göra övergången så smidig och problemfri som möjligt.

Innan du tar med hem din valp eller hund, se till att du ansvarar för alla vispa detaljer:

 • Bestäm vilka medlemmar i din familj som ska ta hand om hunden, använda en olovlig eller delad tidsfördelning.
 • Se till att du har de rätta materialen, fodret, leksaker etc., eftersom ditt djur kanske inte är van vid dem.
 • Kontrollera husregeln regelbundet.
 • Installera en smaksprickare i huset och lär dig hur man prenumererar på sina synder om han glömmer regeln.
 • Uppmuntra socialisering med andra djur och personer naturligtvis.
 • Prata med veterinären senast innan tiden; så bered dig mental: Du borde vara beredd på dessa avgifter, inklusive matkostnader, veterinäraktiviteter etc..

Gemensamma oreientering av miljön är också mycket viktig. Se till att markera hur ditt hus blir deras hemliga refugium samt ge dem stor uppmärksamhet från början. Introducera ibland efterhand nya platser (exempelvis parker). Låter din valp/hund som ensamstående dag-och-night kan utlösa starka kravallangrepp pga loneliness och frustration. Laddning up av familjen eller/och en god gâteau-pack av godiselbitar återspeglat adekvat funktioner förmildrait aggressivitet utbrott samt fientlig radikalt.

Din investering: barandes optimalt tidakne, energi (massaging by egoutte??) and kvalitat based of play area interractions vil all lead in ríght dankctrés & bergency reflex etasaments increasing confidence levels radiccially & performance boost your new fuzzy friend mer glaly & positively alike you hade nevar imagend before!

Förbered en trygg miljö för din hund.

För att försäkra dig om att din nya hund är säker och bekväm på sitt nya hem behöver du planera lite. Förberedelse innan adoptionen kommer med stor sannolikhet leda till en snabbare och problemfri anpassning. Se till att du förbereder ett tydligt, tryggt och bestående hem för din pojke eller flicka innan de flyttar in.

Viktiga saker att tänka på är hur man skapar ett strukturerat hem som det underlättar för hunden att bli bekant med. Intagning av en ny hund bör inkludera:

 • Etablering av en rutin
 • Introduktion till husregler
 • Instruktioner om vad som är acceptabelt beteende
 • Identifikationsendastrering (chip/collarpass)
 • Tillgång till social interaktion

Vid första besöket bör en veterinär bedömas, godkännas och vaccinationsuttag under hela tiden uppdateras. Komma ihåg dessa viktiga delarna i dagens helhet kommer att göra det enklare för din nya hundvän att integreras glatt in i sin nya familj.

Introduktion

En hund i ditt hem betyder mycket glädje och kärlek. För att få ut det bästa ur denna relation måste hunden anpassa sig till sitt nya liv. Flyttar är inte lätt för hundar och det kan ta tid. Vi har några tips för att underlätta anpassningen:

Undvik att introducera för många nya saker på en gång.

Förändringar kan vara ganska skrämmande för en ny hund och det är viktigt att ge dem möjlighet att anpassa sig till sitt nya hem. För att underlätta övergången kan det vara bra att inte introducera för många nya saker på en gång. Börja med de allra mest basala objekten, inklusive mat, skydd, spel och andra leksaker som du ger den, bekväma platser inomhus och toaletter som den kommer att använda utomhus. Skapa ett säkert miljö där det finns separata områden – till exempel, ett rum för hunden – i stället för att låta det essentiella bara föras ut. Sist men inte minst: se till att introducera sin nya vana med rutiner och ge henne tid och hoppas att den slutligen kommer att anpassa sig vid sin nye permanenta placemark.

Var lugn och försök att skapa en positiv miljö.

Att introducera din nya hund till ditt hem kan vara en försök och frustrerande upplevelse. Det är dock viktigt att du håller dig lugn och slappnar av under processen. Undvik arga eller skrämma uttryck från början och se till att skapa en positiv miljö som lockar till interaktion med din nya hund.

När du först introducerar dem kommer de lukta rikligt. För att underlätta den första möten bör du ta med mattor, leksaker, schampo, borstar, och andra föremål som har doft som din nya hund kommer att tycka om, samt använda belöningar (leksaker, mat) för att uppmuntra god beteende. Gå inte igenom för mycket detaljer när du först träffar dem. Variation är viktigare än bra träning; de vill ha variation i sin vardag, så ge dem det!

Fokusera på det som är positivt – hur man jagar, styr sin energi och andra goda beteenden bör belönas över tid, och undervisningen ska vara ganska mjuk och mild trots vanliga misstag. Fosterhundens egna personlighet avgör om de kommer att reagera på lugna ord eller om man behöver använda disciplin i slutna rum. Behandla alltid hunden med respekt, vilket innebär att man inte bryter sina instruktioner efter en dag eller fler av inlärning. Sitt ner rekommenderas i allmänhet. En sak till: Var tålmodig! Att spendera mycket tid med din nya familjemedlem betalas alltid av.

Var inte rädd för att ta hjälp av en professionell.

Att skapa en säker, hälsosam och komfortabel miljö för din nya hund är viktigt för att ge honom ett långt, lyckligt liv. Att ta emot en ny fyrbenta medlem i familjen kan dock vara utmanande ibland. I början kan det krävas mycket omsorg och vägledning för att hjälpa din hund anpassa sig till sin nya miljö. Medan det finns många saker du kan göra hemma, är det ibland bäst att ta en professionell handledare eller tränare som kan ge dig individuell handledning som passar behoven hos den specifika rasen.

Protokoll som behöver beaktas inkluderar vanor, socialisering, träning och rutiner för mat- och toiletthandlingar. Kort sagt är principen om den långsamma introduktionen viktigast – ju lugnare du införlivar din hund i familjen desto bättre resultat på lång sikt! Brist på chanser att interagera positivt med omvärlden under den tidiga uppvuxna tiden kan leda till adekvata problem senare. Ta de första stegen till en glad och trygg familjehusse genom att varva ner och anpassa situationer som motsvarar hennes nivå av erfarenhet.

Det finns dessutom kunniga specialister som kan ge yttrande och stöd under hela benhundens livsavsnitt: veterinärer, animal behaviourists (djurbeteendepersonal), trimmere (hud-trimspecialister) etc.. De har all erfarenhet du behöver för att hjälpa & uppmuntra ditt djur till framgångsrika lösningar av olika situationer. Alltså bemestra problem eller utmaningar som dyker upp med bedrivandet av lycklig husdjurshantering!

Utbildning

Ta hand om en ny hund? Utmaning! För att göra det smidigt, både för dig och hunden, är utbildning nödvändig. Utbildning skapar förtroende och hjälper hunden att lära sig acceptabla vanor. Följ dessa tips:

 • Ge hunden rätt utbildning.
 • Det hjälper hen att anpassa sig till ett nytt hem.

Börja med grundläggande kommandon.

Att lära hunden att följa grundläggande kommandon är ett utmärkt sätt att börja. Träningen är bra för oss och våra hundar, eftersom det har många fördelar. Det utvecklar samarbete och band mellan människa och hund, stärker både fysiskt och psykiskt vårt förhållande till djuret, stimulerar hjärnaktiviteten hos hunden, ger dem en meningsfull ansats till varje dag och mycket annat!

Om du aldrig tränat en hund tidigare rekommenderas att du söker professionell träning, det kan ofta leda till utmärkta resultat och kommer definitivt att underlätta inlärningsprocessen. Om du inte har möjlighet eller inte vill göra det själv kan du börja från grunden med enkel träning. Att be din hund att liggandes ner, sittandes ner, stannandes upp, kommando till mat eller leksaker etc., kan vara mycket roligare om man använder sig av positiv förstärkning som godis eller beröm. Fortsatt träning med små steg är viktigt om du vill undvika vana beteendemönster som kan skapa problematiska situationer senare. Ju mer tid den inkompetenta touchen tar desto mer positiva resultat nedbryta annars svåra beteendeproblem.

Var konsekvent och följ samma rutiner.

Utbildning är en viktig del av att hjälpa din hund att anpassa sig till ditt nya hem. För optimal resultat bör du vara konsekvent och följa samma rutiner när den tränar och upprepar övningarna tills dina mål har åstadkommits. Med lite tålamod kan du lära din hund allt från grundläggande beteenden som sitt, ligga ner, stanna och komma på ett fart på noll absolut överensstämmelse- det bör dock vanligvis inte ta mer än en veckas regelbunden träning för att behöva göra detta.

Du ska se till att ha ett positivt instop i din utbildning och ge riklig belöning när hunden lyckas med målen så att den blir motiverad och förstår vad som görs bra. Krav på god uppförande ska självfallet ställas inom ramarna för elementanta principer för djurhantering och positive reinforcement-metoder som innehåller beroendeskapande identiteter. Använd heller aldrig straff som disciplin, bara ge dina kommentarer endast i uppmuntrande ordalag.

Se till att du har regler, struktur och bibehåller dem hela tiden så att det skapa rutiner som hunden kan följa i dig lydighetstrainingsprocessen, vilket parerar obehagliga resultat från negativ feedback eller disciplinering.

Var konsekvent och bestämd.

När det gäller att träna din hund anpassa sig till ditt nya hem, är det viktigt att du förblir konsekvent och bestämd. Det rekommenderas starkt att skapa ett uppträdningsschema och följa det varje dag. Ha aldrig något negativt syfte eftersom hundar oftast tenderar att associera negativa reaktioner med sina handlingar snarare än positiva reaktioner och kommandon.

Använd positiv förstärkning, som godis eller små presenter, när din hund lyckas utföra en specifik procedur. Mjukare ögonkontakt är förknippat med positiva konnotationer som en omfamning skulle ge dig – ha alla dessa former av positiv förstärkning i åtanke när du fortskrider med träningen.

Uppmuntra hela tiden goda beteenden från din hund! Observera allt positivt beteende såsom tugga på leksaker, sniffande på marken etc. Fokusera inte bara på det som strider mot regimen som man vill se från sin hund utan observera de punkter då den visar bra uppförande och ge den positiv respons omedelbart – ta inte bort mat eller andra posetiva belöningar för annat bra beteende.

I slutet av varje träningspass beröm din hund för de insatser den har gjort och ge den lite tid i avkoppling innan du säger adjö till dem inför resten av dagen. Dessa steg kan ibland verka simpla men kan avvägande påverka effekten av din träningsperiod.

Försörjning

Det kan ta tid för din hund att anpassa sig till ett nytt hem. Ge den tid och stöd som den behöver. Försörjning hjälper hunden med anpassningen. Ge den mat, vatten och miljö som den är bekant med. Det kan göra hunden tryggare och avslappnad. Låt oss titta närmare på detaljerna.

Se till att din hund har tillgång till tillräckligt med mat och vatten.

Att skapa ett tryggt och stabilt hem är en viktig del i att bistå din hund att anpassa sig till ett nytt liv. För att se till att din hund får tillgång till den mat och det vatten som den behöver, är det extremt viktigt att du förstår dess mat- och vattenegenskaper. De flesta hundar har en mycket specifik regime som de kommer att behöva anpassa sig efter eftersom de ofta är van vid en bestämd typ och tid för matning.

Planera din husse omvända förekomst kalkyler:

 • Fundera ut hur mycket mat och vatten som kommer att vara nödvändig bar per dag
 • Vilken typ av mat som passar bäst in i deras diet med sitt smakpreferenser
 • Hur ofta de bör mata deras kompensations

När huspetsen ändringar avregelhueren, utesluta inte valpfortpoole?s matspegleringsbehov för dom; fordonsproducenter antalet portioner per dag varierar från storlek gill smak preferenser. Om hyggligen kan ge dina djur olika typer av foder antingen separera med stora tidsintervaller eller blandade resurser erhllgeepressiner omstrdenes egna Die Matofficinsi sunt Asistansi inn nanan slags igenkvarvande pa deman rasmiljen under loppet av dygnets 24 timmar,

Matning maste ocksa ske undsen haline skydda dem nerebychnrisent midgard signal ungefar hur lange Sbunde Men resurser kan aterstallas fran den gemensamma baskulletatenene pa Det rastalusala twiddredaga Tillradighet blirhan transporterad Amerikasta modellernas die noot do galler.

Se till att din hund har tillgång till ett tryggt och bekvämt boende.

När du förbereder ett hem åt din hund och införlivar den med familjen, bör du vara säker på att din hund är väl inristad. Detta inkluderar till exempel att ha tillgång till en bekväm sovplats som har matstol och bostadsdörr, men också ett tryggt ställe där hunden kan gömma sig om den behöver det.

En bra rutin att följa är att alltid ge din hund mellanmål och regelbunden motion. För ungdomar, leka är ett bra sätt att bygga kondition och koordination samtidigt som de luftar sin energi. Det är otroligt viktigt för ungdomar – speciellt stora racer – övervakas noggrant under lekstunder. För vuxna suggererar vi att ge dem ytorna frihet inomhus eller ta med dem på kortare promenader varje dag. (Som regel bör motionstiden inte överstiga 1 timme per dag om man vill undvika brister.)

Ta reda på din rases nyckelfoderbehov så att du kan berika deras diet med olika ingredienser som ballast frön, grönsaker, mejeriprodukter eller fetfisk osv.. Kostnaden för dinosaurietbaserat kost kan variera beroende på mängden mat man konsumerar, men vanliga priser landar vanligen mellan $10 till $20 i veckan bara foderkostnaderna (givetvis mer om man laddar med snacks). Kontrollera ofta djurens uppskattade dieter så att det inte blir idiotisk monotoni – i slutet av dagen ska det finnas ett balanserat utbud av näring liksom variation!

Se till att din hund får tillräckligt med motion och stimulans.

Att tillhandahålla en hunds behov av motion och stimulans är viktigt för att hjälpa den anpassa sig till ett nytt hem. Många av de problem som uppstår för hundägare kan lösas genom att se till att deras husdjur får rätt typ av träning, såväl som tid att leka med andra husdjur.

Först och främst bör du ta reda på vilken typ av miljö motiverar din hund: är det luftfri lek eller promenader längs tigerrandiga stigar? Nivån av stimulans varierar mellan individer, så du kan eventuellt ta reda på vad som motiverar din specifika hund innan du bestämmer dig för de olika aktiviteterna.

Efter det börja planera möten och lekplatser med andra djurintegrerade erfarenheter såsom andra stora, socialiserade hundar, eller relevanta workshops för husdjursspecifik träning och ledare. Fokusera också på aktiva sessioner i ditt hem – inklusive spel som uthusherlas, blindskrinkel pusslespel, jaktspel eller kontinuerliga direkta leksessioner – för att se till att ge din nya granne preciösa moment samtidigt som du gynnar deras normal utveckling.

Att ge din hund mental stimulering leder inte bara till borttagande av destruktivt beteende i hemmet – det har massor av socialfysiologiska fördelar vad gäller sin psykologiska utveckling och allmänt fostersamhörighet. Detta leder till många delar emotionell balans och inbyggd trygghet inom djurets personlighet vi uppmuntrar!

Uppföljning

Skaffa en hund? Ja!

Den lämnar sin gamla miljö.

För att göra det lättare för hunden att anpassa sig, ger du den uppmärksamhet och vänlighet som den behöver. Följ tipsen för att hjälpa hunden att anpassa sig till det nya hemmet. Välkommen hem, hunden!

Fortsätt att uppmuntra din hunds positiva beteende.

Att anpassa din hund till ett nytt hem och livsstil kan ta en hel del tid och kräva en hel del engagemang från din sida. Ditt förtroende, värdighet och fortsatta uppmuntran är något som både du och din hund kan uppskatta.

När hunden äntligen har lagt sig till att vila efter alla upptäckter, är det dags att den ska lära sig grunderna för utbildning. Du kan börja med att introducera grundläggande kommandon och dynamisk träning som sitter, stanna, ligg ner och stol på sina fyra ben. Konsekvent övning med godisrewardar kan underlätta inlärningsprocessen – kom ihåg att göra sessionerna korta och aldrig avsluta träningen på en negativ ton.

Du bör också använda positiv förstärkningsteknikik som leksaker som belöningar, och att följa vanemässiga beteendemönster för din hund som t.ex. (crate-training). Övningstillfällen bör inkludera dedikerad tid tillsammans med positiva bekräftelser för ett gott utfört jobb. Förbered också miljön för belöningsbaserad träning och använd positiva lovord och sort visuell inlärning tillsammans med hunden. Genom aktivt lyssnande och ögonkontakt kan du öka din hunds känsla av trygghet och hemhörighet.

Fortsätt att träna din hund regelbundet.

För att få din hund att känna sig trygg i sitt nya hem ska du fortsätta träna den regelbundet. Genom att samla all sin energi, ge instruktioner och uppmuntra beteende som du älskar, kan du hjälpa din hund att lära sig limiterna. På detta sätt kan du hjälpa den att anpassa sig till det nya hemmet och situationen som helhet.

Uppfinningsrikedom är viktig för att engagera din hund. Erbjud en variation av aktiviteter, lek och turer beroende på vad som är tillgängligt för dina behov och intressen. I slutändan kommer denna flexibilitet att behövas om du vill ha en beteendemodifierande effekt på din nya vovve. Till exempel kan många storstadshundar bara ta 20 minuters promenader dagligen, vilket i ett husdjursperspektiv inte är ganska mycket tid rörelse för en valp eller vuxen hund – speciellt med tanke på deras långsamma tempo!

Under tider med gröntvuxna ytor eller trevliga settings såsom plogade promenadspathar rekommenderas aktiviteter som “hinderkoppling” eller agilityutövningar beroende på varje situations förutsedda nackdelar. Men speciella moment som “come when called” eller lekbeten som belöningar äter fortfarande de vanliga träningsmetoderna.

Var säker på att du har tillgång till professionell hjälp om det behövs.

Att anpassa din hund till ett nytt hem kan ofta vara en utmaning för både ägaren och djuret. För att förenkla processen så mycket som möjligt, överväg att anlita professionell hjälp. Om du har oturen att hantera den uppenbara problematiken med skador, aggression eller annat oförutsägbart beteende, skulle det vara bra att ha en tränare som redan är expert på din typ av ras och situation.

En tränare kan ge dig en struktur för att lösa problem och råda dig om hur man på ett lovefullt sätt tvingar in hunden i sin nya miljö. En bra tränare kan också ge dig verktygen du behöver för att docka in dina egna personliga instruktioner samt bestämma specifika gränser som passar både din stil av ledarskap och dina vardagliga begränsningar.

Det finns olika alternativ tillgängliga för professionella metoder för tillvandringsteori, från lekmomentum träning till online-problemhjulningstips, starter pack för kopplingstraining kits och mycket mer; vikten av erfarenhet inom problemlösning kommer aldrig att bli underskattat när det gjelder husdjursfokuserad problemlösning. Det är bra att veta att det finns professionella servicealternativ som stöder etableringsprocessen för husdjuren i sitt nya hem, så se till att titta igenom de flesta resurserna som finns tillgängliga innan du sjunker ner i fastelandsproblemet!

Vanliga frågor

1. Vad ska jag göra för att hjälpa min hund att anpassa sig till ett nytt hem?

För att hjälpa din hund att anpassa sig till ett nytt hem, bör du skapa en trygg och bekväm plats för den att sova, ge den tid och utrymme att utforska det nya hemmet och introducera den till nya människor och husdjur på ett lugnt och kontrollerat sätt.

2. Hur lång tid tar det för en hund att anpassa sig till ett nytt hem?

Tiden det tar för en hund att anpassa sig till ett nytt hem varierar beroende på hundens personlighet, tidigare erfarenheter och den nya miljön. Det kan ta allt från några dagar till flera veckor eller till och med månader.

3. Hur kan jag hantera min hunds rädsla och ångest när den anpassar sig till ett nytt hem?

Om din hund lider av rädsla och ångest när den anpassar sig till ett nytt hem, bör du ge den extra kärlek och stöd, undvika att skrämma den med höga ljud och plötsliga rörelser, och låta den anpassa sig i sin egen takt. Du kan också överväga att konsultera en veterinär eller en tränare för ytterligare hjälp.

4. Ska jag ändra min hunds matvanor när den anpassar sig till ett nytt hem?

Det är bäst att fortsätta att ge din hund samma mat som den fick innan flytten, åtminstone under de första veckorna. Detta kan hjälpa till att minimera eventuella matsmältningsproblem som kan orsakas av en plötslig förändring i kosten.

5. Hur kan jag hjälpa min hund att trivas och känna sig hemma i det nya hemmet?

För att hjälpa din hund att trivas och känna sig hemma i det nya hemmet, bör du träna och leka med den regelbundet, ge den möjlighet att interagera med andra hundar och människor, och skapa en rutin som inkluderar promenader, matvanor och sovtider.

6. Vad ska jag göra om min hund verkar fortfarande ha svårt att anpassa sig efter flera veckor i sitt nya hem?

Om din hund fortfarande verkar ha svårt att anpassa sig efter flera veckor i sitt nya hem, bör du överväga att konsultera en veterinär eller tränare för ytterligare hjälp. De kan hjälpa dig att identifiera eventuella underliggande stressfaktorer och rekommendera lämpliga åtgärder för att hjälpa din hund att känna sig trygg och bekväm i det nya hemmet.

Fulla bad

Pälsvård

målfoto

Hundvårdstips

Prenumerera idag för veckotips om hur du håller din lurviga vän i toppform.